STATUT SM Lipsk

S T A T U T

 tekst jednolity uwzględniający zmiany  uchwalone
przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku
w dniu 24 maja 2018 r.

 =====================================================